כפתור הפרפר

אגף החינוך

הרשמה למוסדות החינוך

הורים יקרים,

מערכת החינוך נערכת לשנת הלימודים תשפ”ה והנכם מוזמנים לרשום את ילדיכם לגנים ולכיתה א.
הרישום יתבצע בצורה מקוונת.

תאריכי הרישום הינם:
החל מיום חמישי 11.01.2024 א’ בשבט תשפ”ד
ועד יום רביעי 31.01.2024 כ”א בשבט תשפ”ד

לצורך רישום ילדכם לגן הילדים ואו לכיתה א’ תשפ”ה נבקשכם להמציא את המסמכים הבאים:

 1. תעודת זהות בה רשום הילד/ה וכתובת מגורים המעודכנת.
 2. חשבון ארנונה על שם הורי הילד/ה
 3. הורים לילדים סוכרתיים/אלרגיים/אחר הזקוקים להשגחה רפואית בגן/בית הספר יש להמציא אישור רפואי עדכני מרופא מומחה . (הבקשה תועבר לוועדה רפואית במשרד החינוך/בריאות להחלטתם)
 4. בקשות הנגשה עבור הורים או ילדיהם בעלי מוגבלויות המצריכות הנגשה – ע”פ סוגי ההנגשה המפורטים בתקנות בחוברת המידע.
  למעבר לחוברת מידע שתכלול הסברים על זכאות להנגשת מוסדות חינוך לחצו כאן .
  חוברת זו ובה מידע על ההגשה מפורסמת באתר עפ”י תקנה 29 (ד) לתקנות נגישות השירות. ניתן לקבל את החוברת בפורמט מודפס ומונגש במשרדי אגף החינוך בעירייה. להגשת בקשת הנגשה ניתן לפנות ישירות לאגף החינוך במייל:
  1. מדור גנים: [email protected]
  2. מדור ביה”ס יסודי: [email protected]
   ולצרף לבקשה את המסמכים הרפואיים הנדרשים.
   ניתן לעשות זאת החל מתאריך 7/1/2024 ברישום מוקדם ואו במעמד הרישום.

תושבים חדשים

 1. יש להמציא אישור ביטול רישום מהרשות שבה התגוררתם.
 2. יש להמציא את כל האישורים הנדרשים ומפורטים לעיל.