כפתור הפרפר

מועצת העיר

מועצת העיר הינה גוף עירוני -פוליטי- ציבורי הנבחר אחת לחמש שנים בבחירות מקומיות על ידי תושבי העיר.

בראש המועצה עומד ראש העיר, יעקב פרץ, הנבחר בבחירה ישירה ואישית.


מועצת עיר, מורכבת מחברי מועצה, המשתייכים לסיעות שונות, המרכיבות את הקואליציה והאופוזיציה כאשר בראשית כהונתה בוחרת המועצה נציגים לוועדות העירוניות על פי מפתח סיעתי.
המועצה אחראית על ניהול העיר בתחומים שונים כגון: קביעת התקציב העירוני, חקיקת חוקי עזר, התווית דרכי מדיניות, מתן היתרים שונים, פיתוח העיר ועוד.

המועצה מתכנסת אחת לחודש, בבניין העירייה, לישיבה מן המניין וכל הדיונים המתבצעים בה מוקלטים ונרשמים בפרוטוקול. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים.

ישיבות מועצת העיר פתוחות לקהל הרחב ואף ניתן לעקוב אחר הפרוטוקולים ומהלך הישיבות באתר העירייה.