כפתור הפרפר

חופש המידע

מהו חוק חופש המידע?

חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998 (להלן: “החוק”), מעגן את זכותו של כל אזרח ותושב ישראל לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות בישראל, בכפוף לסייגים המנויים בחוק.

מידע

כל מידע המצוי ברשות המקומית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.