חברי מועצה

שםתפקידטלפוןדואל
פרץ יעקבראש העיר04-8478491

[email protected]

עוד טולדנו מימוןממ וסגן רהע052-3331355

[email protected]

אלי נירחבר מועצת העיר050-9223005

[email protected]

עוד מירב-ברגר עטרהחברת מועצת העיר052-2357795

[email protected]

עוד סולומונוב עמנואלחבר מועצת העיר054-4230645

[email protected]

יהודה הרצלחבר מועצת העיר052-2456092

[email protected]

ברבי עופרחבר מועצת העיר052-2854490

[email protected]

ויסנשטרן אלקנהחבר מועצת העיר054-8473524

[email protected]

עוד שטרניק עדנהסגנית ראש העיר וחברת מועצת העיר054-4881657

[email protected]

מר מיזלס אריהסגן ראש העיר וחבר מועצת העיר052-6099048

[email protected]

מועלם עופרחבר מועצת העיר050-5256031

[email protected]

אסולין ציוןחבר מועצת העיר052-3352401

[email protected]

רחל אסרףחבר מועצת העיר052-2814405

[email protected]

נחום אריהחבר מועצת העיר052-4709732

[email protected]

רובין - שלם הילהחברת מועצת העיר050-6549100

[email protected]

דוד רואיחבר מועצת העיר052-3977833

[email protected]

יעקובי נירחבר מועצת העיר054-5254688

[email protected]