כפתור הפרפר

חברי מועצה

שם

תפקידטלפוןדואל
פרץ יעקבראש העיר

054-5329999

[email protected]

עו"ד טולדנו מימון

ממ וסגן רהע052-3331355

[email protected]

עו"ד מירב-ברגר עטרה

חברת מועצת העיר

052-2357795

[email protected]

מר יהודה הרצל

חבר מועצת העיר

052-2456092

[email protected]

עו"ד אלי ניר

חבר מועצת העיר050-9223005


מר אילוז רפי

חבר מועצת העיר

050-7767666

[email protected]

מר מנחם יונתן

חבר מועצת העיר

058-7124309

[email protected]

מר ממליה שלום

חבר מועצת העיר

052-6573753


מר ויסנשטרן אלקנה

חבר מועצת העיר

052-9407610

[email protected]

עו"ד שטרניק עדנה

חברת מועצת העיר

054-4881657

[email protected]

מר מועלם עופר

חבר מועצת העיר

050-5256031

[email protected]

מר אסולין ציון

חבר מועצת העיר

052-3352401

[email protected]

גב' רובין - שלם הילה

חברת מועצת העיר

050-6549100

[email protected]

מר דוד רואי

חבר מועצת העיר

052-3977833

[email protected]

מר יעקובי ניר

חבר מועצת העיר

054-5254688

[email protected]

בן חיים מנחם

חבר מועצת העיר

054-4997052

ארביב הילה

חברת מועצת העיר

052-8761679