פינוי אשפה וגזם

תושבים יקרים,

אנא הקפידו על הוצאת גזם בימים שנקבעו בלבד, רק לפינות המיועדות לגזם.
תושב שיפעל בניגוד להנחיות, יופעלו נגדו כל אמצעי האכיפה החוקיים לרבות קנסות ותביעות משפטיות.

סמל רחוברחובימי איסוףהערות
280אביגדור עשתא + ד
326אבן גבירולג + ו
328אבן עזראלפי קריאה
201אברהם טביבא + ד
693אברהם צדוקא + ד
179אדגר דגהג + ה
181אדוארד מנהג + ה
207אהרון בן יוסףא + ד
180אוגיסט רודןג + ה
353אורניםב + ה
336אחד העםב + ה
225איינשטייןג + ו
206אלבזא + ד
176אלברטו גקומטיג + ה
129אלי כהןב + ה
302אליהו הנביאג + ו
339אליעזר בן יהודהב + ה
144אלמוגןב + ו
664אלשייך רפאלא + ד
170אמדיו מודילאניג + ה
168אנדי מטיסג + ה
108אנילביץ מרדכיב + ה
214אסף שמחוניג + ו
131אריה רגבב + ה
237ארלוזורוב חייםג + ו
232בורוכובג + ו
337ביאליק חיים נחמןב + ה
651ביל~וא + ד
352בית לחםג + ו
115בית~רב + ה
105בן עמיב + ה
691בן צבי יצחקא + ד
343בן ציון שמחהא + ד
141בצרי יוסףד
672בר אילן מאירא + ד
665בר יהודהד
661בר יוחאיא + ד
106בר כוכבאב + ה
334ברדיצבסקיב + ה
210ברכה פולדא + ד
235ברנרב + ה
689גד מנלהלפי קריאה
234גולומבג + ו
112גוש עציוןב + ה
681גיבורי הקריהא + ד
350גלבועג + ו
241דוידאשויליג + ו
185דיגו ולסקיזג + ה
148דפנהב + ו
312דרך אושהג + ו
155דרך בגיןב + ה
624דרך דשניםלפי קריאה
122דרך השבעהב + ה
667דרך חיפהד
322דרך כפר חסידיםלפי קריאה
256דרך רביןב + ה
141האורןב + ו
152האלהב + ו
634האסיףא + ד
151הארזב + ו
107הארי השואגב + ה
143האשלב + ו
633הביכוריםא + ד
309הבעל שם טובג + ו
351הברושב + הלהוציא לשלום עליכם עצמאות
635הגבורהתאום מראש
632הגורןא + ד
242הגלילג + ו
119הגלעדיב + הלהוציא לביתר
304הגפןג + ו
142הדסב + ו
320הדקליםא + ד
325הדרורלפי קריאה
246ההגנהג + ו
222הוגו מולרג + ו
650הוותיקיםא + ד
306הזיתג + ו
154החרובלפי קריאה
316היערהג + ו
666הירדןד
676הכלניתא + ד
315הללג + ו
330המגיניםב + ה
359המחרשהב הלהוציא לביתר - שפריצר
314המייסדיםג + ו
120המכביםב + ה
671המעפיליםד
301הנביאיםג + ו
161הנרי מורג + ה
213הנרייטה סולדא + ד
677הנרקיסיםא + ד
233הס משהב + ה
342העבודהב + ה
220העצמאותכל יום
355הערמוניםב + ה
239הציונותג + ו
230הצנחניםג + ו
358הקורניתלפי קריאה
682הקישוןא + ד
286הראשוניםג + ו
116הרב מימוןב + ה
113הרב משאשב + ה
659הרב צאלח יחיאא + ד
653הרב קוקא + ד
147הרדוףג + ו
149הרותםב + ו
117הרצוגב + ה
229הרצל (זוגי)ג + ו
229הרצל (לא זוגי)ב + ה
311השומרג + ו
281השומרוןב + הלהוציא לברנר
308השופטיםג + ו
153השיקמהב + ו
331השקדיםא + ד
307התאניםג + ו
243התבורג + ו
326התמריםא + ד
345התעלהב + ה
669התעשיהד
216וייצמן חייםא + ד
215וינגייטא + ד
166וינסט ון גוךג + ה
183וסילי קנדינסקיג + ה
110זבוטינסקיב + ה
323זבולוןכל יום
688זלמן שניאורא + ד
217זמנהוףא + ד
678חבצלתא + ד
683חברוןא + ד
178חואן מירוג + ה
205חנה סנשא + ד
219חנקיןב + ה
332חפץ חייםב + ה
172טולוז לוטרקג + ה
245טרומפלדור יוסףג + ו
643טשרניחובסקיא + ד
338י.ל.פרץב + ה
114י~א באדרב + הלהוציא לארי השואג
279יבניאלי שמואלב + ה
327יהודה הלויג + ו
317יהודה הנשיאג + ו
212יהושוע בן נוןא + דלהוציא למרזוק או לאלבז
660יוסף קארוא + ד
254יוספטל גיוראב + ה
637יל~גא + ד
150יסמיןב + ו
645יעקב כהןא + ד
102יצחק שדהב + ה
313ירושליםג + ו
6001ככר בני בריתג + ו
6002ככר העירייהג + ו
303ככר הרקפותלפי קריאה
110ככר זבוטינסקיב + ה
321כנרתא + ד
310כצנלסוןג + ו
640לילנבלוםא + ד
121מ~גב + ה
333מאפוב + ה
160מארק שאגאלג + ה
111מבצע סיניב + ה
354מוצקיןב + ה
324מורדי הגיטאותג + ו
146מורןב + ו
118מינץב + ה
684מירוןא + ד
276מלאכהג + ו
340מנדלי מוכר ספריםב + ה
271מעלה החרמוןג + ולהוציא להרצל או לבורוכוב
348מקור ברוךג + ו
202מרזוק משהא + ד
690משה שרתא + ד
6531נוה חןא + ד
305נוף הכרמלג + ו
228נורדאו מכסב + ה
674נחל נעמןא + ד
692נחל קדרוןא + ד
281נתיב השומרוןב + הלהוציא לברנר
103נתן שפריצרב + ה
223סוקולוב נחוםב + ה
668סטמפל משהד
282סימטת אביבג + ולהוציא לרופין הוגו מולר
270סימטת אילוןב + ה
296סימטת אתאג + ולהוציא לעצמאות
119סימטת גלעדיב + ה
287סימטת דקרב + ה
325סימטת הדרורב + ה
123סימטת הושעב + הלהוציא למבצע סיני
306סימטת הזיתג + ולהוציא לנוף הכרמל
675סימטת הירקוןא + ד
272סימטת הנגבג + ולהוציא לגליל
273סימטת העמקג + ולהוציא לארלוזורוב
291סימטת הערבהג + ו
292סימטת הפקאןג + ו
293סימטת השחרג + ו
347סימטת ורדג + ולהוציא למקור ברוך או לעצמאות
263סימטת זכריהא + דלהוציא לויצמן
260סימטת חבקוקא + דלהוציא לאהרון בן יוסף
262סימטת חגיא + ד
266סימטת יאיר שטרןב + ה
124סימטת יואלב + ה
127סימטת יונהב + הלהוציא לאנילביץ אלי כהן
318סימטת ירמיהוא + דלהוציא לויצמן
675סימטת ירקוןא + דלהוציא לשפרינצק
265סימטת ישעיהוא + דלהוציא לאהרון בן יוסף
128סימטת מיכהב + הלהוציא לאנילביץ
264סימטת מלאכיא + דלהוציא לויצמן או אהרון בן יוסף
259סימטת נחוםדלהוציא את המכוניות החונות
231סימטת ניל~יג + ולהוציא להוגו מולר
126סימטת עובדיהב + הלהוציא לאנילביץ אלי כהן
294סימטת עין התכלתג + ולהוציא לרח בית וגן
125סימטת עמוסלפי קריאה
274סימטת עצמוןב + הלהוציא לסירקין
261סימטת צפניהא + דלהוציא לויצמן
275סימטת רקפתלפי קריאה
236סירקיןב + ה
174סלודור דאליג + ה
171סמ.גורג בארקג + ה
344סמולנסקיןב + ה
177סרה גורגג + ה
209עוזיאלא + ד
181פ.קלהג + ה
164פבלו פיקסוג + ה
162פול גוגןג + ה
165פול סזאןג + ה
175פיט מונדריאןג + ה
224פינסקרב + ה
167פיר בונרג + ה
163פיר רנוארג + ה
181פלה קלהג + ה
109פלמ~חב + ה
335פרישמןב + ה
173פרנאד לז~הג + ה
169פרנסיסקו דה גויהג + ה
145צבי הררב + ו
277ציפורילפי קריאה
685צפתא + ד
642קיבוץ גלויותא + ד
104קישב + ה
686קלאוזנר יוסףא + ד
654קלישרא + ד
663קק~לא + ד
673קרן היסודד
227רופיןג + ו
641רזיאל דודא + ד
655ריינסא + ד
657רמב~םא + ד
240רמז דודג + ו
182רנה מגריטג + ה
679רש~יא + ד
343ש.בן ציוןא + ד
656שבזיא + ד
346שבטי ישראלג + ו
130שביל הרי גולןב + הלהוציא לבן עמי או לבר כוכבא
283שדה בוקרג + ו
290שדרות בית וגןג + ו
239שדרות הציונותג + ו
646שושנת העמקיםא + ד
278שח~לא + ד
687שטיינברגא + ד
662שטנדא + ד
319שי עגנוןב + ה
649שיבת ציוןא + ד
349שלום סלח הרבג + ו
341שלום עליכםב + ה
644שלמה בן יוסףד
204שמואל עזרא + ד
680שפרינצק יוסףא + ד
203תל חיב + ה