פינוי אשפה וגזם

תושבים יקרים,

אנא הקפידו על הוצאת גזם ביום לפני  היום שנקבע בלבד, רק לפינות המיועדות לגזם.
תושב שיפעל בניגוד להנחיות, יופעלו נגדו כל אמצעי האכיפה החוקיים לרבות קנסות ותביעות משפטיות.