לשכת הדוברות

תפקידה של דוברות העירייה הוא להביא את המדיניות העירונית ופעולות העירייה לידיעת הציבור מתוך מטרה לספק מידע שימושי לתושבים ולמבקרים בעיר, מחד, ולשפר את תדמיתה של העיר באמצעות פרסום אותן פעילויות, מאידך.
הבאת המידע לציבור נעשה ע”י הדוברות במס’ מישורים:

 • יחסי ציבור (קשרי עיתונות)
  הדוברות אחראית על כל קשרי העיתונות בין העירייה וכלי התקשורת, המקומיים והארציים. היא מוציאה לעיתונות הודעות יזומות על כל תחומי הפעילות העירוניים, משיבה לעיתונות על שאלות שהופנו אליה, מתדרכת את נציגי העיתונות ויוזמת מסיבות עיתונאים עפ”י הצורך עם הנהלת העירייה והצוות המקצועי.
 • פרסום
  הדוברות אחראית על כל הפרסומים העירוניים כדוגמת: מודעות בעיתונות (דרושים/מכרזים/אבל/הודעות לציבור וכדומה), שילוט חוצות, הפקות דפוס ופרסום קמפיינים באירועים רחבי היקף.
 • הסברה (שיווק)
  הדוברות אחראית על כתיבה והפקה של כל חומרי ההסברה המופצים לתושבים ולאורחים עפ”י הצורך למשל: מפת העיר, דו”ח לתושב, חוברת הארנונה, ועוד.
 • מדיה
  הדוברות אחראית על ניהול אתר האינטרנט העירוני ועמוד הפייסבוק העירוני.