כפתור הפרפר

היחידה לשיויון מגדרי

Business women working together

“נשים מדברות עסקים” – נפגשות ביום רביעי 17/5/2023