פניה באמצעות הדואר האלקטרוני

Email marketing 16

תושבים יקרים, ניתן לפנות בדוא”ל למחלקות העירייה השונות באמצעות האייקון של “פניות הציבור” או באמצעות האייקון של “כתובות וטלפונים”, שם ניתן למצוא את כתובת המייל של המחלקה הרצויה.