כפתור הפרפר

קורס הכשרת מטפלות במרכז מהו”ט בקרית אתא

פברואר 21, 2023

בעקבות חוק הפיקוח של משרד החינוך על מעונות היום והמסגרות הפרטיות שנועד ליצור תקן אחיד בטיפול בגיל הרך החל מגיל לידה ועד גיל 3, נפתח במרכז מהו”ט בקרית אתא קורס הכשרה למטפלות בו השתתפו כ- 80 מטפלות הפועלות במסגרות הפרטיות, בשיתוף עם מכללת אורנים ומכללת תל חי.