כפתור הפרפר

עבודות תשתית ברחוב השומר וטרומפלדור

פברואר 21, 2023

במסגרת תוכנית הפיתוח לשיקום ושדרוג שכונות ותיקות בעיר מבצעת עיריית קרית אתא בודות תשתית ברחובות טרומפלדור והשומר. העבודות מתבצעות בהמשך לעבודות התשתיות שביצעה העירייה ברחוב ההגנה ובהמשך יבוצע עבודות גם ברחוב הנביאים.
העבודות כוללות את קרצוף וריבוד הכביש, הסדרת המדרכות, הסרת מפגעים, טיפול בתשתיות תת קרקעיות, תאורה ופיתוח נופי. מעיריית קרית אתא נמסר: העירייה ממשיכה לפעול לשיפור התשתיות בעיר למען התושבים כולל שימת דגש על שיקום ושיפוץ התשתיות הוותיקות. “