חוקים מקדמי שיוויון זכויות לנשים

חוקים שנחקקו בישראל בתחום מעמד האישה

 • חוק שוויון זכויות האישה – תשי”א 1951.
 • חוק עבודת נשים – תשי”ד 1954.
 • החוק למניעת אלימות במשפחה – תשנ”א 1991.
 • חוק סיוע שבראשו הורה עצמאי – תשנ”ב 1992 .
 • חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) – תשנ”ה 1995.
 • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד- תשנ”ו 1996.
 • חוק למניעת הטרדה מינית – תשנ”ח 1998.
 • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה – תשמ”ח 1998.
 • חוק הרשות לקידום מעמד האישה – תשנ”ח 1998.
 • חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה) – תשס”ח 2000.
 • חוק לעידוד של שילוב נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים- תשס”ח 2008.
 • חוק שרותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) – תשע”ג 2012.