כפתור הפרפר

החינוך המיוחד

“השביל הזה מתחיל כאן..” (אהוד בנאי).

Preschool education of special children with autism syndrome.

רשות קרית אתא מיישמת את חוק החינוך המיוחד על פי תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד.
במערכת החינוך העירונית פועלות מגוון מסגרות חינוכיות לתלמידי החינוך המיוחד, הנותנות מענה פדגוגי-חינוכי מגילאי 3 עד 21 במסגרות השונות. ילדים עם צרכים מיוחדים משולבים במסגרות החינוך הרגיל ובחינוך המיוחד לסוגיו במסגרות משלבות אחרות.
ההשמה של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך המיוחד נעשית באמצעות ועדות הפועלות לפי תיקון 11 לחוק חינוך מיוחד, התשמ”ח 1988.

א. וועדת זכאות והאפיון:
הוועדה דנה בעניינם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים החל מגילאי 3 עד 21, לקראת בחינת השמתם במסגרת של חינוך מיוחד.
כמו כן, בכל שינוי משמעותי הן באבחנתו של התלמיד והן ברמת תפקודו יש להביא את עניינו לדיון בוועדת זכאות ואפיון.

סמכויות הוועדה הן:

 • לקבוע את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד עם המוגבלות הפונה לוועדה בהתאם להערכת תפקודו בתחומים הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי והחברתי ובתחום התקשורת, העצמאות התפקודית וההתארגנות.
 • לדון בזכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוכי בשל מוגבלות אחת או יותר, המשפיעה על תפקודו.
 • לקבוע את הרכב סל השירותים של תלמיד הלומד בחינוך הרגיל שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים בהתאם לצרכיו.

מועדי הוועדה:
הפניית תלמידים לדיון בוועדת הזכאות והאפיון תעשה לא יאוחר מ-31 במרס מדי שנה.
דיוני הוועדה מסתיימים לכל המאוחר ב-15 במאי באותה שנת לימודים עבור תלמידי בתי הספר, ולכל המאוחר ב-31 במאי בכל שנה, עבור תלמידים הלומדים בגני ילדים ותלמידים העולים לכיתה א’. הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים שנקבעת באמצעות ועדת זכאות ואפיון ממומשת בשנת הלימודים העוקבת.
וועדות חריגות:
וועדה חריגה הינה וועדה שלא הוגשה במועד (עד ה-31.3) ומבקשים ליישמה בשנת הלימודים הנוכחית. כל בקשה לקיום וועדה חריגה, מותנית באישור הפורום הרשותי- אחראית חנ”מ ברשות, יו”ר וועדת זכאות ואפיון, מנהלת השירות הפסיכולוגי ומנהלת המתי”א, בהתאם למסמכים המוצגים ובתנאי שהם עומדים בקריטריונים לקיום וועדת חריגה ליישום מידי.
הקריטריונים להגשת בקשה לוועדה חריגה :

 • יציאה מאשפוז.
 • עולה חדש / תושב חוזר.
 • אחרי תאונה/טראומה.
 • תלמיד במצב חירום עפ”י חוות דעת עובדת סוציאלית או פקידת סעד.
 • לקות מורכבת בתפקוד חריג במיוחד

על מנת להגיש בקשה לוועדה חריגה יש להיערך עם:

 • מסמכים קבילים מתאימים.
 • מכתב בקשה מפורט המנמק את הפנייה המאוחרת.
 • שאלון הפנייה חינוכי מהמסגרת החינוכית או דוח חינוכי/תפקודי לילדים שטרם נמצאים במסגרת חינוכית של משרד החינוך .

הבקשה לוועדה חריגה מופנית לדיון במחוז חיפה, לאחר שהפורום ברשות דן בבקשה. בסמכות המחוז לקבוע האם מאושרת.

**במקרה של הורים פרודים או גרושים יש לנהוג על לפי חוזר מנכ”ל- הקשר בין הורים פרודים/ גרושים למוסדות החינוך: חוזר מנכ”ל- הקשר בין הורים פרודים/ גרושים למוסדות החינוך.

טפסים להורדה-
טופס ויתור סודיות
נספח 14

1.מסגרות החינוך מיוחד ברשות

גנים-
גני עיכוב התפתחותי:
קשת, רקפת, צליל, יונת השלום, עופרים, ענבר, שיטה, נוריות, לוטם, זמיר, שיר, עפרוני, ברוש.

גנים תקשורתיים:
פעמונים, רון, גיל, מיתר, כינור דוד, זמר, חלילית.

** מידי שנה ייתכנו שינויים בסיווג הגנים, ובאוכלוסיית היעד בכפוף להחלטת הרשות.

בתי ספר יסודיים-
בבתי הספר היסודיים ברשות קיימות כיתות לילדים עם צרכים מיוחדים. קיימות כיתות לתלמידים בעלי לקות למידה וכן כיתות תקשורתיות.
חלוקת הכיתות משתנה משנה לשנה בהתאם לצורך.

תיכוניים-
קיימות כיתות חינוך מיוחד לילדים בעלי לקות למידה בתיכון מקיף ע”ש רוגוזין וכן בישיבה התיכונית ואולפנית שח”ם.

בתי ספר לחינוך מיוחד –

 • ביה”ס “תמיר”- נותן מענה לתלמידים בעלי קשיים התנהגותיים-רגשיים בכיתות א’-ט’.
 • ביה”ס “גנאור”- ביה”ס לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (בינונית עד מורכבת) ונכויות פיזיות.

2.שיבוץ התלמידים:

וועדות השיבוץ מתקיימות לאחר קיום וועדת זכאות ואפיון בהתאם לבחירת ההורים את סוג המסגרת.
בחירת המסגרת ע”י ההורים ניתנת לשינוי עד תאריך 25.6 מידי שנה על ידי חתימה על נספח 14.
בהתאם לבחירת ההורים את סוג המסגרת, מתכנס צוות השיבוץ הרשותי לדיון. צוות השיבוץ כולל את מנהלת השירות הפסיכולוגי, מנהלת המתי”א ורכזת החינוך המיוחד, ובסמכותו לקבוע את שיבוץ התלמיד, תוך התחשבות בצרכי התלמיד, האפיון שהתקבל בוועדה, גילו ויכולותיו וככל הניתן ברצון ההורים.
במידה ותמצא מסגרת מתאימה לפי הקריטריונים הנ”ל ברשות המקומית, על פי חוות דעתו של צוות השיבוץ- לא יתאפשר שיבוץ מחוץ לרשות.
בנוסף, במידה ונמצאה מסגרת חינוכית מחוץ לרשות התואמת לאפיון התלמיד ולצרכיו, ובהתאם לבחירת ההורים את סוג המסגרת, אישור קליטתו תלוי ברשות הקולטת בלבד.
מטרתנו ברשות קרית אתא, היא לאפשר לכלל התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים, לממש את יכולותיהם החברתיות, הרגשיות והקוגניטיביות להשתלב במערכת החינוך ובקהילה ולתפקד כבוגרים עצמאיים ומתפקדים.