מינהל תשתיות תכנון והנדסה

פרטי התקשרות

אגף ההנדסה והתשתיות מופקד על מרבית נושאי הפיתוח הפיסי בעיר, ומשמש כמוציא לפועל של החלטות מועצת העיר וראש העירייה לביצוע עבודות הפיתוח והבינוי (ביצוע מערכות ביוב מים וניקוז חדשות ותחזוקתן השוטפת, אחריות על קידום ביצוע דרכים ותחזוקתן, קידום תכנון מבני ציבור ואחריות על ביצועם).

באגף המחלקות הבאות:

 • מחלקת דרכים וניקוז
 • המחלקה לבניה ציבורית.

ימי קבלת קהל
בימים: ב’, ד’, ה’ בין השעות: 08:00-12:00 וביום ב’ אחה”צ בין השעות: 16:00-18:00

מנהלי האגף והמחלקות-ביום ב’ אחה”צ בין השעות: 16:00-18:00 – בלבד

פנייה מקוונת למחלקה/אגף

מחלקת דרכים וניקוז

ניקוז

 • תכנון ופיתוח מערכת ניקוז עירונית.
 • עבודות תחזוקה לקראת חורף-הכנת מערכות הניקוז נקיונן והסדרתן לקליטת מי-גשמים.
 • מעקב וסיוע בנושא חיובי היטלי ניקוז.
 • ייצוג העירייה במועצת רשות הניקוז ושיתוף פעולה במניעת הצפות ובמיוחד בימי חורף ברוכי גשם.
 • הנחיות, במסגרת היתרי בניה, לבניה משמרת מים עפ”י הנחיות נציבות המים ומינהל המים.

דרכים

אחריות על תכנון וביצוע של כבישים, מדרכות ורחבות.
טיפול בהסדרי תנועה ותמרור במסגרת הועדה לתאום תנועה בשיתוף משרד התחבורה ומשטרת ישראל.
אחזקה תקינה של רשת הכבישים, המדרכות והרחבות ומתן מענה לתושבים בכל הנוגע למפגעים בדרך.
מתן הנחיות ואישורי חנייה במסגרת מתן היתרי בניה למבקשים לבנות.
בקורת חניות, ניקוז ופיתוח במסגרת מתן אישורי איכלוס.

המחלקה לבניה ציבורית

המחלקה אחראית על הוצאתם לפועל של מבני ציבור ועבודות פיתוח שטחים ציבוריים חדשים ברחבי העיר ובכלל: בתי-ספר ומוסדות חינוך אחרים, מעונות יום , מועדוני נוער וקשישים, מרכזי ספורט , גני משחקים וכן בתי-כנסת ומקוואות.
המחלקה מלווה את פרוייקט הבניה הציבורי מתחילתו, עבור דרך תכנונו ומסירתו לביצוע וכלה במסירתו לידי הגוף המתפעל אותו.
בכלל המטלות:

 • סיוע בבחירת משבצת הקרקע למבנה המיועד והתאמתו לתוכניות בנין עיר.
 • ליווי המתכננים לסוגיהם בהכנת התוכניות והוצאתן לביצוע.
 • ליווי הביצוע למעשה כולל אישורי חשבונות חלקיים וסופיים.
 • קבלת המבנה על מערכותיו ועבודות הפיתוח.
 • בקורת שנת הבדק ושחרור ערבויות.
 • המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם יועצי חוץ ומנהלי המחלקות בעירייה, להוצאת מוצר משובח תחת ידיהם לטובת קהל התושבים והציבור