מסמכים ומידע נוסף

סיור קבלנים יתקיים ביום 08.06.2022