מסמכים ומידע נוסף

“בתכניות ניתן לעיין רק במשרדי מחלקת הנדסה בשעות קבלה בהתאם לפירוט במועדים בהזמנה לקבלנים”