כפתור הפרפר

תוצאות שיבוץ לגני הילדים

יולי 3, 2022

הורים יקרים,

השיבוץ לגני הילדים הסתיים. אגף גני הילדים עשה מאמץ לשבץ את בנכם/בתכם בהתאם לגנים שבחרתם, תוך התחשבות בשיקולים מקצועיים ומערכתיים.
הרכב רוב גני הילדים הוא דו-גילי. שינויים בהרכב גן/גן עם צהרון יהיו בהתאם למספר הנרשמים בפועל.

לבדיקת תוצאות השיבוץ לחץ כאן