מודעה לסגירת עירייה-חופשה מרוכזת 2022

אוגוסט 1, 2022

קהל נכבד, לרגל חופשת קיץ מרוכזת, לא יתקבל קהל ולא יהיה מענה טלפוני במשרדי העירייה מיום ראשון, י’ באב תשפ”ב, 07/08/22 עד יום חמישי, כא’ באב תשפ”ב, 18/08/22 .במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד העירוני 109 – 24 שעות ביממה. בברכה, עיריית קרית אתא.