כפתור הפרפר

חטיבה עליונה רוגוזין הוסמכה כבית ספר ירוק עד

יוני 2, 2024

החטיבה היא הראשונה מבין בתי הספר התיכונים במחוז חיפה שהוכרזה כביה”ס ירוק עד. בוועדה הכוללת נציגים מאיגוד ערים מפרץ חיפה ,המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, אשר התכנסה לפני כשבוע, הוחלט פה אחד, להסמיך את החטיבה העליונה רוגוזין בקרית אתא כבית ספר ירוק עד, המקדם תהליכים המחנכים לאורח חיים מקיים ושמירה על הסביבה. החטיבה העליונה רוגוזין היא הראשונה מבין בתי הספר התיכונים במחוז חיפה שהוכרז כביה”ס ירוק עד.
הממונה הארצית לחינוך לקיימות במשרד החינוך, חני פלג ציינה: ” בחטיבה העליונה רוגוזין מתקיים חינוך במיטבו. התכנים הפדגוגים הקשורים לתחום הקיימות משלבים ידע וחוויה רגשית בשילוב חשיבה חדשנית ויצירתית. בית הספר מטפח מרחבים ירוקים וקשרים עם הקהילה במגוון דרכים ובאמצעים רבים כאשר רמת הלימודים והפעילויות האקטיביסטיות משקפות את חזון בית הספר. “ההסמכה התקבלה לאחר שבית הספר עבר תהליך לימודי מקיף, שכלל בניית תוכניות לימודים בינתחומיות בנושאי איכות סביבה וקיימות. מטרתו של המודל הוא לעודד את העקרונות של שמירה על הסביבה, יישום אורח חיים בריא בבתי הספר, וקיום פעילות המעודדות שינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה ביחס לסביבה. תוכנית לימודים ירוקה כוללת לימודים עיוניים, מעורבות קהילתית, שימוש מושכל במשאבים קיימים והקמת מועצה ירוקה, המקדמת את נושא החינוך הסביבתי באופן מתמשך ואפקטיבי.
ד”ר דן גוטליב , תחום החינוך הסביבתי והקיימות באיגוד ערים: “הגברת המודעות לפיתוח אורח חיים מקיים בקרב תלמידים במערכת החינוך הוא תחום מרכזי וחשוב במסגרת פעילויות האיגוד. העבודה עם בתי הספר שמה דגש על עקרונות של למידה בינתחומית, חוויה, חדשנות ואקטיביזם סביבתי.” ראש עיריית קרית אתא, יעקב פרץ: ” עיריית קרית אתא תמשיך לקדם את נושא איכות הסביבה ובניהם: בנייה ירוקה ושימור אנרגיה, צמצום נפח הפסולת, טיפוח שטחים ירוקים ועוד. הסמכת בתי הספר בעיר לבית ספר ירוקים הינה נדבך נוסף במאמץ העירוני הנעשה בנושא איכות הסביבה, כאשר בעתיד כל מוסדות החינוך בעיר יהיו ירוקים.”