תשלומים ושירותים מקוונים

 

  תשלומים מקוונים -  תמונת נושאתשלומים

 

באפשרותך לבצע תשלום מקוון  דרך האינטרנט עבור השירותים הבאים:

 

שירותים מקונים - תמונת נושא
שירותים מקוונים

באפשרותך לבצע פעולות מקוונות  באמצעות האינטרנט עבור השירותים הבאים:

​ ​​​