סגירת מגרש הספורט ברחוב הנביאים-ציונות עקב שיפוץ

תאריך עדכון: 30/11/2016
​עקב שיפוץ מגרש הספורט ברחוב הנביאים-ציונות, לא יהיה המגרש פתוח לקהל.