תכנית "מלקויות ללמידה" של השירות הפסיכולוגי בקרית אתא

תאריך עדכון: 01/06/2021
​תכנית "מלקויות ללמידה" היא תכנית של משרד החינוך שנועדה לטפל בתלמידים החל מכיתה ז'  בעלי לקויות למידה והפרעת קשב.
התוכנית נוצרה בעקבות העלייה החדה במספר הפונים לאבחון ובמספר התלמידים הדורשים התאמות ובמטרה ליצור סטנדרטיזציה ולמנוע מקרים שבהם הורים שילמו כסף רב למאבחנים והתלמידים קיבלו המלצות שלא לצורך. מרכז האבחון והטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב פועל בשירות הפסיכולוגי בעיר והוא כולל פסיכולוגים חינוכיים ומאבחנים דידקטיים העומדים בדרישות המקצועיות של משרד החינוך. בעבר ההורים שלקחו את ילדיהם לביצוע אבחונים מסוג זה נאלצו לרוב לממן אבחונים אלו בכוחות עצמם (דבר אשר יצר מחסום משמעותי בפני תלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ומנע מהם גישה לאבחונים מסוג אלו) וכעת יוכלו ליהנות מתכנית מסובסדת באופן מלא או באופן חלקי לפי מבחן הכנסה שיקבע ע"י משרד החינוך ומחלקת הרווחה. במסגרת התוכנית ניתנים משאבים וכלים שמטרתם לאפשר תהליכי למידה והוראה מיטביים תוך התייחסות להיבטים פסיכו-פדגוגיים לקידום תלמידים עם לקויות למידה ו/ או הפרעות קשב. לקראת המעבר לתיכון, במידת הצורך, התכנית תאפשר מימון אבחונים לתלמידים שאותרו וטופלו על ידי הצוות החינוכי, עברו תהליך התערבות ונמצאו כזקוקים להתאמות. תהליך האיתור יתבצע עם קליטת התלמידים בכיתה ז' וימשך גם בכיתה ח'. הוא יתבסס על המידע שיימסר על ידי ההורים ,מבדקי מיפוי שונים שיתקיימו בתחילת שנה  ,שיחות אישיות של המחנך עם התלמיד ,תצפיות, דיווחי מורים מקצועיים ומפגש עם התלמיד להעמקת ההכרות , בהתאם לצורך.