מוכנות לכיתה א' בצל קורונה

תאריך עדכון: 11/02/2021
מוכנות לכיתה א' בצל קורונה
הורים יקרים, בכל שנה בתקופת הרישום, עולות שאלות וחששות לקראת המעבר לכתה א', האופייניות לתהליכי שינוי, פרידה ומעבר. הורים עשויים להיות עסוקים בשאלות כמו: "האם הילד שלי מוכן למעבר?", "האם יצליח לעמוד בדרישות" ? "כיצד יסתדר"? 
השנה האחרונה בצל הקורונה מגבירה את תחושת אי הודאות והחששות סביב הפסד יחידת הזמן לילדי הגן, שעלולה להשפיע על הידע והמיומנויות הנדרשות בכיתה א'. חשוב לציין כי לכל ילדי הגן חסרה יחידת זמן, ומערכת החינוך מתמקדת בצמצום פערים ובהערכות בהתאם בקליטת כיתות א'. 
מהי התפיסה הקשורה למעבר לכיתה א'? וכיצד ניתן לחזק את היכולות הנדרשות?
חשוב לזכור כי המעבר לבית הספר הוא חלק מרצף מתמשך של התפתחות וגדילה של הילד, ושותפים בו ההורים, הגננות, הצוותים החינוכיים והקהילה. במהלך השנה, הגננות לומדות להכיר כל אחד מן הילדים ונבנית תוכנית לקידומם כפרטים וכחלק מקבוצה. במקרה ועולה שאלה לגבי מידת המוכנות של ילד, שהינו צעיר בשנתון (יליד ספטמ'- דצמבר 2015) חשוב לקיים מפגש חשיבה משותף של ההורים, הגננת ופסיכולוג הגן. ההחלטות הסופיות של תהליך בדיקת המוכנות לגבי שנת גן נוספת יועברו על ידי השרות הפסיכולוגי למחלקת גנים עד סוף אפריל לצורך הרישום בגנים. 
מוכנות היא תהליך של רכישת מיומנויות לקראת לכיתה א' המבוססת על בשלות התפתחותית. ניתן לחזק ולפתח מיומנויות באמצעות התנסות והעשרה בסביבה החינוכית והמשפחתית בצורה חווייתית ומשחקית. המוכנות לא' מבוססת על מיומנויות  ב- 4 תחומים מרכזיים: התחום הקוגניטיבי- שפתי, התחום הגופני, התחום הרגשי והתחום החברתי.
כיצד ההורים יכולים לסייע?
חשוב לשדר מסר של אמונה ביכולות ובכישורים של הילד להתמודד ולהסתגל . כמו כן ההורים יכולים לקדם למידה והתפתחות, המתרחשת באופן מכוון ושאינו מכוון, כחלק משגרת היום בבית, למשל: פעילות ספורטיבית משותפת, הכנה משותפת של סלט ועוגה תוך פיתוח כישורי  שפה, שיח והעשרה כללית, תרגול מיומנויות רגשיות- וחברתיות כמו לחלוק, להקשיב לאחר, לשכנע,  להתאפק, להביע עמדה, להתמודד באופן עצמאי,  לווסת רגשות, להתמודד עם הפסדים וכד'.
התלבטות לגבי דחיית הכניסה לכיתה א' 
דחיית הכניסה לבית הספר היא אפשרות אחת מבין מכלול של מענים חינוכיים-התפתחותיים אפשריים. לעיתים ההישארות בגן היא המהלך ההולם, אך לעיתים ההישארות אינה המענה המתאים ואף עלולה להיות בעלת השלכות בלתי רצויות ארוכות-טווח.
זיכרו: המעבר לכיתה א' הינו נקודת ציון משמעותית אך חלק מרצף מתמשך וטבעי של התפתחות וגדילה של הילד. בכל שאלה ניתן להתייעץ עם השרות הפסיכולוגי חינוכי – שפ"ח קרית אתא בטלפון
04-8443215