אושר תקציב העירייה לשנת 2021

אושר תקציב העירייה לשנת 2021
תאריך עדכון: 03/01/2021
​תקציב הפיתוח הגדול ביותר בתולדות העיר בסך של 2.4 מיליארד ש"ח לפיתוח ושדרוג  מוסדות ציבור וחינוך , תשתיות עירוניות, שדרוג רחובות ותיקים. היקף התקציב השוטף עומד ע"ס  476.395 מיליון ₪ כאשר 55% מופנים לשירותי החינוך והרווחה.
בישיבת מועצת העיר שהתקיימה ביום רביעי  אושר ברוב קולות התקציב השנתי של העירייה לשנת 2021.
התקציב מסתכם בסך של 476.395  מיליון ₪ ומבטא את מדיניות העירייה להרחבת השירותים לתושב והעלאת ההשקעה בחינוך, תוך שמירה על איזון תקציבי, לצד מתן מענה להמשך הפעילות הנדרשת להתמודדות עם נגיף הקורונה ברמה העירונית.
ע"פ נתוני מינהל הכספים כ- 60% המהווים את החלק המשמעותי בתקציב (283,010 מיליון ₪) מופנים לשירותי החינוך, התרבות והרווחה.
בשנת 2021 תמשיך העירייה להשקיע את מרבית תקציבה בנושא החינוך ובין השאר במימון פרויקטים חינוכיים רבים החל מהגיל הרך ועד בתי הספר התיכוניים, מעבר להקצאה של  משרד החינוך (כ- 70 מיליון ₪ מתקציב העירייה מופנים לטובת מערכת החינוך מעבר לתיקצוב משרד החינוך)
כמו כן, תשקיע העירייה בפרויקטים מיוחדים בתחום הרווחה כולל סיוע נרחב לאוכלוסיות נזקקות שנפגעו מנזקי הקורונה , פרויקטים למניעת אלימות, פעילויות העשרה ועוד מעבר להקצאה של משרד הרווחה (כ- 19 מיליון ₪ מתקציב העירייה מופנים לטובת שירותי הרווחה בעיר מעבר לתיקצוב משרד הרווחה).
תקציב העירייה משקף את המשך ההשקעה והרחבה של  השירות לתושב בתחומי איכות החיים בהם, ניקיון, פינוי אשפה, תחזוקת כבישים ותשתיות, מערכות ניקוז, טיפול במוסדות חינוך וציבור ושיפור הנגשת המידע לתושב בתחומים שונים.
ע"פ הנתונים ההכנסות העצמיות מהוות 59% מהתקציב ו- 41% השתתפות הממשלה. עובדי החינוך והרווחה מהווים  83% מסך  העובדים.
תקציב הפיתוח לשנת 2021 הוא הגדול ביותר בתולדות העיר ועומד על כ- 2.4 מיליארד ₪.
העירייה חתמה על הסכם גג עם רמ"י במסגרתו יבנו כ- 20,000 יחידות דיור חדשות ובנוסף תשקיע העירייה בתשתיות כלליות, תיעול, שצפ"ים, מבני ציבור ושדרוג התשתיות בשכונות הוותיקות. בשנת 2021 מתוכננים פרוייקטים שונים הכוללים בין השאר תכנון והקמה של 3 בתי ספר חדשים והשלמת הבנייה בבתי הספר אלונים ונועם כמו גם שיפוץ בתי ספר ברחבי העיר (אולפנית שחם, פינסקר, ירושלים, גורדון, שפרינצק, ישיבה תיכונית ורוגוזין- חטיבה א, ב ותיכון) , שדרוג מבני ציבור, הקמת חניון ציבורי, המשך הבנייה בשכונת גבעת אלונים, גבעת הכלניות, רחוב התעלה והעוקף המזרחי, הקמת גני ילדים חדשים ושדרוג הגנים הקיימים, שדרוג גופי התאורה לתאורת לד חסכונית , שדרוג ריהוט הרחוב וכלי האצירה ועוד.
יעקב פרץ, ראש עיריית קרית אתא: "גם בתקופה מאתגרת זו, ההשקעה ברווחה ובחינוך עם דגש על פיתוח תשתיות הם מרכיב מרכזי בתוכנית הצמיחה של העיר. עיריית קרית אתא תמשיך להשקיע במתן שירותים איכותיים לתושבים ובעיקר בתחום החינוך הזוכה בהישגים ראויים לשבח. תקציב העירייה ותקציב הפיתוח משקפים את התנופה האדירה בקרית אתא בשנים הקרובות."