עדכון מועד סגירת הפארקים, גני המשחקים ומגרשי הספורט לשעה 22:00

תאריך עדכון: 04/11/2020
עדכון מועד סגירת הפארקים, גני המשחקים ומגרשי הספורט לשעה 22:00
​לאור פניות מהציבור, הארכנו את מועד סגירת הנ"ל, משעה 21:00 לשעה 22:00. סגירת פארק הספורט נותרה ללא שינוי, בשעה 23:00.  בברכה,  רמי מזרחי  -מפקד השיטור העירוני  ,  יהודית מלכא-סמנכ"לית למינהל ולארגון.