הישג לקרית אתא: קיבלה אישור כ"רשות יציבה" של משרד הפנים

תאריך עדכון: 30/08/2020
משרד הפנים הודיע כי עיריית קרית אתא מצטרפת לרשימה המכובדת של הרשויות היציבות במדינת ישראל לשנת 2018, לאחר שעמדה בדרישות מחמירות בתחום מאזן התשלומים וניהול הכספים.
בישראל פועלות 257 רשויות מקומיות ומשרד הפנים מסווג אותן לשלוש קבוצות עיקריות: רשויות איתנות, רשויות יציבות, וכל השאר.
רשימת הרשויות היציבות כוללת את 48 הרשויות היציבות שעמדו בשורה של תנאים מקדימים ובהם: רשויות מאוזנות בתקציב השוטף, ניהול כספי תקין, שיעור גירעון מצטבר כולל תב"רים שלא עולה על 12.5% מהתקציב השוטף, שיעור גביית ארנונה נטו מעל 90%, הוצאות שכר מתחת ל-30% והוצאות מינהל כספי עד 13% מהתקציב השוטף, עומס מלוות שאינו עולה על 50% מהתקציב ועוד.
עוד נדרש מרשות יציבה לעמוד בשורה של תנאים ניהוליים ובהם: מתן תמיכות לפי קריטריונים, מחיקת חובות לפי נוהל, מסירת עבודות רק לאחר פרסום פומבי, מתן הנחות ארנונה חריגות, וללא ליקויים מהותיים במערך השכר.
מבין הרשויות המקומיות באזור הקריות נמצאה רק קרית אתא כזכאית לתוא�� "רשות יציבה" לאחר שקרית ביאליק וקרית מוצקין נגרעו מהרשימה.
ההישג החדש מבטיח לעיריית קרית אתא את קבלת  פרס ניהול התקין לשנת 2018 גם השנה. בעשור האחרון זכתה קרית אתא  10 פעמים ברציפות בפרס הניהול התקין.
כניסה למועדון "הרשויות היציבות" מאפשרת לרשות המקומית שורה של הקלות מצד משרד הפנים ובהן: אישור של תקציב הרשות בתוך 30 ימים, הקלות בנושאי גיוס כ"א ומתן שכר, פטור מדיווח בנושאים שונים ועוד.
ראש העיר, יעקב פרץ:" ההגדרה כרשות יציבה היא עדות להתנהלות הכספית והעירונית המחושבת בעיריית קרית אתא. אנו שמחים על אישור משרד הפנים להתנהלות האחראית ונמשיך לפעול לפיתוח העיר תוך עמידה בכל יעדי הביקורת העירונית מצד משרד הפנים."​