הודעה חשובה לתושבי קרית אתא

תאריך עדכון: 19/07/2020
תושבים יקרים, בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות), תש"ף-2020, חל איסור לשהות בגן השעשועים ולהשתמש במתקני השעשועים למען שמירה על בריאותכם. העובר על התקנות צפוי לקנס! עיריית קרית אתא