בקרית אתא שומרים ממ"ש

תאריך עדכון: 19/07/2020
בקרית אתא שומרים ממ"ש
מרחק, מסיכה, שוטפים ידיים- נשמעים להנחיות . ביחד נעבור את זה!!​