מחדשים את קבלת הקהל במחלקת הגבייה החל מיום רביעי הקרוב 3.6.2020

תאריך עדכון: 01/06/2020
לפניות וברורים אנו ממליצים לכם לפנות באמצעות המייל ישירות למחלקה : segal@kiryat-ata.muni.il או בפקס מס'    04-8478404 .
בירורים טלפונים ניתן לקבל בימים א' ב' ד' ו-ה'  בשעות  13:00-15:00
וביום ג' החל מהשעה 8:00  ועד  15:00 בטלפון  מס'    04-8478400
ימים ושעות קבלת הקהל במחלקה: ימים א' ב' ד' ו-ה' בשעות 8:00 עד 13:00.יום ג' אין קבלת קהל.