תקנות הסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה התש"פ 2020

תאריך עדכון: 23/04/2020
תקנות הסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה התש"פ 2020