מודעה לסגירת עירייה - קבלת קהל

תאריך עדכון: 15/03/2020
קהל נכבד, ברוח ההנחיות, לא יתקבל קהל במשרדי העירייה, עד להודעה חדשה. ניתן לפנות למוקד העירוני "109" במקרים דחופים, 24 שעות ביממה.