מודעה לסגירת פארק הספורט

תאריך עדכון: 15/03/2020
​קהל נכבד, ברוח ההנחיות, נסגר פארק הספורט, עד להודעה חדשה.