החלטת ועדת התקשרויות מיום 9.12.2019

תאריך עדכון: 06/02/2020
לפי חוזר מנכ"ל 8/2016 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז – הוחלט על רשימת היועצים שתכלול את משרדי עוה"ד:- משרד עו"ד צילקר שפירא , משרד עו"ד וילציק כהן , משרד עו"ד ברק גיט , משרד עו"ד סגל גבסי אילה.​​