תמצית החלטת ועדת התקשרויות

תאריך עדכון: 03/02/2020
תמצית החלטת ועדת התקשרויות
לפי חוזר מנכ"ל 8/2016 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים פטור ממכרז.
לאחר שבחנה הוועדה מדדי איכות של ניסיון זמינות ומקצועיות והתרשמה מהמועמדים, ולאחר ששקלה את סכומי ההצעות שהוגשו,  החליטה ביום 23.1.2020 כי הזוכה בהליך הינו משרד עו"ד סגל גבסו אילה.​​