הודעה לציבור-חג ל"ג בעומר – 22/05/2019

תאריך עדכון: 13/05/2019
הוראות הרשות הארצית לכבאות והצלה לל"ג בעומר
חג ל"ג בעומר – 22/05/19 . צוותי הפיקוח העירוני והשיטור העירוני בקרית אתא, יערכו בכוחות מתוגברים לאורך כל הלילה, למנוע מעשי ונדליזם ופגיעה בגנים ציבוריים וברכוש ציבורי.
כדי להבטיח שחגיגות ל"ג בעומר יעברו כסדרן, על התושבים מוטלת החובה:
- להרחיק מדורות מקרבת תשתיות ומתקנים ציבוריים.
- לפעול בעת הדלקת המדורה, בהתאם להנחיות כיבוי אש ומשטרת ישראל.
- מותר להדליק מדורות קטנות, שמערום העצים, לא יעלה על חצי מטר וקוטר המדורה יהיה מטר.
- להקפיד על אמצעי זהירות וביטחון.
- לדאוג לאיסוף שאריות האשפה, עם סיום המדורה. חג שמח!