הודעה לציבור

תאריך עדכון: 29/03/2019
עקב קריסת חומה ברבין 11,  יחסם נתיב עד להודעה חדשה, לצורך ביצוע עבודות.