פינוי גזם בקרית אתא 2019

תאריך עדכון: 26/03/2019
פינוי גזם בקרית אתא 2019
פינוי גזם וגרוטאות בקרית אתא.
במסגרת שיפור השירות לתושבים, אנו פועלים להגברת רמת הניקיון ברחובות העיר. התושבים מתבקשים לרכז את הגזם ולהקפיד על זמני הפינוי, בכדי לעזור לנו לשמור על איכות חיים בקרית אתא.
שימו לב:
1. יש לאסוף דשא ועלים בתוך שקיות אטומות בלבד.
2. יש להוציא את הגזם יום אחד בלבד לפני מועד פינויו באזורך.
3. יש לרכז את ערימות הגזם במקום שיאפשר נגישות לרכב הפינוי.
4. אין להניח גזם בקרנות הרחובות ועל המדשאות הציבוריות.
5. בימי שישי וערבי חג אין להוציא גזם וגרוטאות.
6. השלכת פסולת שלא בהתאם לכללים הנ"ל תגרור קנס הקבוע בחוק העזר העירוני.
תודה על שיתוף הפעולה!