פורים בקרית אתא

פורים בקרית אתא
תאריך עדכון: 15/03/2019
פורים בקרית אתא
לקראת תהלוכת פורים בבתי הספר גבעת רם וגבעת טל, יסגרו קטעי הרחובות ויחולו שינויים בהסדרי התנועה כמפורט:
יום שלישי ה-19/03/2019 בין השעות 08:00-10:00 -תהלוכת פורים בבית ספר "גבעת טל" .סגירת רחוב פאבלו פיקסו.
יום שלישי ה-19/03/2019 בין השעות 08:00-10:00 -תהלוכת פורים בבית ספר "גבעת רם" .סגירת רחובות אשל, צבי הרר, אלמוגן.
הציבור מתבקש להיערך למקומות חנייה חלופיים מבעוד מועד. לא תתאפשר תנועת כלי רכב ברחובות בשעות הנ"ל {גם לא לדיירי הבתים}. תודה על שיתוף הפעולה!