רישום - גני חובה וטרום חובה מועד ב' לשנהל"מ תש"פ

תאריך עדכון: 04/03/2019
הרישום יתקיים  בימים ב'  ד' ה'  25.3.19 , 27.3.19,  28.3.19 בין השעות  08.30 ועד 12.00  לפני הצהריים וביום  ב'  25.3.19  אחה"צ  בין השעות  16.00 ועד  18.00 במדור גני ילדים בבניין העיריה.
לצורך הרישום נא להצטייד: בתעודת זהות בה רשום הילד/ה . ח-ן  ארנונה ע"ש הורי הילד/ה. רישום לגן מוכר שאינו רשמי,  יש להצטייד בנספח  ד'  ובתעודת זהות. כמו כן, ניתן לבצע את הרישום באתר האינטרנט www.kiryat-ata.org.il (אתר האינטרנט יהיה פעיל מהתאריך 25.3.19    ועד ה – 31.3.19 בחצות).                                                                                               
היה ורשמתם בנכם/בתכן לגן בישוב אחר,  או במסגרת חינוכית אחרת  אנא הודיענו בהקדם - מדור גנ"י   טל'  8478455/6 . 
​​