חינוך סביבתי בבתי הספר היסודיים

חינוך סביבתי בבתי הספר היסודיים
תאריך עדכון: 13/11/2018
השבוע התקיימה בביה"ס גורדון השתלמות עבור הצוותים החינוכיים בבתי הספר היסודיים במסגרת תוכנית הקיימות הפועלת בבתי הספר.
במסגרת ההשתלמות נערכה סקירה של תוכניות הלימוד והפעילויות המתוכננות לשנת תשע"ט.
הפרויקט הינו פרי שיתוף הפעולה בין מחלקת איכות הסביבה בעיריית קרית אתא לבין המשרד לאיכות הסביבה ועמותת "צעד ירוק".  במסגרת הפרויקט לומדים התלמידים לתעד את מגוון מיני בעלי החיים והצמחים בסביבת בית הספר ולקדם את עקרונות החינוך לקיימות.
הפרויקט פועל זו השנה הרביעית בבתי הספר היסודיים עבור תלמידי כיתות ד'-ו' כאשר השנה יושם דגש מיוחד על נושא ההתייעלות האנרגטית והשמירה על הסביבה. בסיום הפרויקט יוצאים התלמידים להעביר את המסר בפעילויות שונות למען הקהילה.
במסגרת התוכנית משתתפים התלמידים בימי שטח, טיולים, הרצאות וסדנאות ומקימים מעבדת שדה מעשית הכוללת איסוף ותיעוד של בעלי חיים וצמחים, מפגש עם מגוון בתי גידול, שימוש במגדירים לזיהוי וחקר ושימוש בכלים מיוחדים לאיסוף ומחקר.