הגשת מועמדות לקבלת מלגה

הגשת מועמדות לקבלת מלגה
תאריך עדכון: 28/10/2018
​עיריית קרית אתא בשיתוף מפעל הפיס ופרח טכניון מזמינים סטודנטים לתואר(ממוסדות המוכרים ע"י המל"ג) להגיש מועמדות לקבלת מלגה ע"ס 10,000 ש"ח. ההרשמה באתר פרח www.perach.org.il לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרח טכניון: perachte@gmail.com.
בחירת החונכים תעשה על ידי פרח טכניון בלבד, לפי הקריטריונים המקובלים בפרח וזכות לראיון לנרשמים הראשונים. תשלום המילגה בכפוף להשלמת שעות ההתנדבות הנדרשות ותנאי מפעל הפיס.