בקשות ואישורי תמיכות

כותרתשנהקובץתיאור
פרוטוקול וועדה מקצועית לתמיכות-20182018פרוטוקול וועדה מקצועית לתמיכות-2018 
החלטת ועדת תמיכות לשנת 20172017אישור הועדה המקצועית לתמיכות לשנת 2017.​אישור הועדה המקצועית לתמיכות לשנת 2017.
בקשות לקבלת תמיכה 20182017טופס להגשת בקשה לתמיכה​עיריית קרית אתא מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות לקבל תמיכה למלכ"רים, בכפוף לתבחינים שאושרו במועצת העיר ביום 07/02/2007 ואשר מופיעים באתר האינטרנט של העירייה (חופש המידע >> בקשות לתמיכה >>
בקשות לקבלת תמיכה 20172016טופס להגשת בקשה לתמיכה​עיריית קרית אתא מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות לקבל תמיכה למלכ"רים, בכפוף לתבחינים שאושרו במועצת העיר ביום 07/02/2007 ואשר מופיעים באתר האינטרנט של העירייה (חופש המידע >> בקשות לתמיכה >> תבחינים לתמיכה
החלטת ועדת תמיכות לשנת 20162016אישור הועדה המקצועית לתמיכות לשנת 2016.אישור הועדה המקצועית לתמיכו�� לשנת 2016.
החלטת ועדת תמיכות לשנת 2016-עדכון2016אישור הועדה המקצועית לתמיכות עדכון תמיכות לשנת 2016.​אישור הועדה המקצועית לתמיכות עדכון תמיכות לשנת 2016.
בקשות לקבלת תמיכה 20162015חוזר מנכל 04/2006עיריית קרית אתא מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות לקבל תמיכה למלכ"רים, בכפוף לתבחינים שאושרו במועצת העיר ביום 07/02/2007 ואשר מופיעים באתר האינטרנט של העירייה וכן בכפוף ובהתאם ל"נוהל תמיכות במוסדות
בקשות לקבלת תמיכה 20152014חוזר מנכל 04/2006עיריית קרית אתא מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות לקבל תמיכה למלכ"רים, בכפוף לתבחינים שאושרו במועצת העיר ביום 07/02/2007 ואשר מופיעים באתר האינטרנט של העירייה וכן בכפוף ובהתאם ל"נוהל תמיכות במוסדות
תבחינים לתמיכה במלכ"רים2007חוזר מנכ"ל 04/2006להלן התבחינים לתמיכה במלכר"ים כפי שאושרו בישיבת מועצת העיר שנערכה ב-7.2.07 וכן נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006.תבחינים לתמיכה במלכר"יםפרק