גני ילדים

גני טרום חובה

  
  
  
אורןרח' פרישמן 198455367
אלהרח'  האלה  גבעת רם8480837
אלמוגןרח'  האלה גבעת רם8480837
ארזיםרח'  חנקין   128453941
גפןעוזיאל 32 א8455319
דוכיפתהציונות 75
דקלבית וגן 7
דרורהציונות 75
האמנים  א'רח' ואן גוך  56 גבעת טל8481083
האמנים ב'רח' ואן גוך  56 גבעת טל8481083
האמנים ג'רח' ואן גוך  56 גבעת טל
הדסבית וגן 78448957
הרצלרח'   הרצל   348449457
יערהרח'  שיבת ציון  328453968
מרגניותרח' רמז 14 א'8448885
ניצןפינסקר 31
ניריםרח' שדה בוקר 198455813
נרקיסיוספטל 99
סביוןסוקולוב 68
סיגליותרח' הבעש"ט 28448953
סנוניתרח' דוידיאשוילי 178454341
צבררח' מקור ברוך 138454908
ציפורןהעבודה 5
שושןפרישמן 19
שיזףרח' טרומפלדור 288454903
שיטהרח' הרב מימון 38436050
תאנההרצל 26 א8454310
תל חיהארי השואג
תמרשטיינברג 24
תפארתרח' דוידיאשוילי 178454341

 

גני חובה

  
  
  
אביביםרח'  חנקין   128453941
אגוזחט"צ  בי"ס  גבעת טל8481105
איילתרח'  הבעש"ט  28448951
אילןרח' הרצל 26 א8454310
אלוןחט"צ  בי"ס  גבעת טל8481105
אמיריםבי"ס גבעת רם
ארזרח'  כצנלסון   408448954
אשלחט"צ  בי"ס  גבעת טל8481105
בנימיןקלאוזנר 3
דגניתרח' טרומפלדור 288454903
דליהעוזיאל 32 א8455319
דפנהרח'  יוספטל   998455364
הדריםרח'  חפץ חיים  248454568
ורדרח'  הרב מימון   38436050
זמיררח' הנריטה סולד 7
חרציתרח'   שדה בוקר   198455813
יסמיןרח'   הרצל   348449457
כלניותרח' שבטי ישראל 68448957
מעייןרח'   רמז   14  א'8448885
מרוםרח'  רופין   30  א'8451870
ענבלרח'  קלאוזנר   58442328
ערבהרח'   פינסקר  318455964
רימוןרח'  קלאוזנר   58442328
רקפתרח'  רופין   78448467
שלהבתרח'  חפץ חיים  248454568
שקדרח'  שיבת ציון  328453968

 

גני חינוך מיוחד

  
  
  
קשתשמואל יבניאלי 29