ספר טלפונים

  
  
  
  
דוא"ל
שעות קבלה
אגף אחזקהמר דוד פרץ04-847843504-8446563
מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א'-ה: 07:30-15:00
אגף הנדסה ותשתיותמהנדס אברהם אברהם04-847843004-8478944
קבלת קהל:
יום ב': 08:00-12:00, 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג': 13:00-15:00  
אגף התפעולהגב' שוש ארכה04-847844104-8478935
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג': 08:00-15:00
ימים: ד',ה': 13:00-15:00
אגף תכנון ובניין עירחגית חרותקה קובי - אדריכלית העיר04-847842204-8478426
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג': 13:00-15:00
בינוי נכסים ומשקמר קובי עמר04-8478471/2/304-8478470
מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א'-ה' 08:00-15:00
החברה הכלכליתמר אורן בן עמרה04-842118204-8421178
קבלת קהל ומענה טלפוני במועדים הבאים:
ימים א'-ה: 08:00-16:00
המחלקה הוטרינריתד"ר לואיס מאלר04-643686404-8439063
יום ד': 10:30-12:00 , 16:00-17:45
(חיסוני כלבת)

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א'-ה': 07:00-13:00
המחלקה לבניה ציבוריתמהנדס שמעון דניאל04-847843004-8478426
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-12:00
יום ה': 08:00-12:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג': 13:00-15:00
המחלקה לחינוךמר יעקב טאוב04-8478451, 04-8478458, 04-847845304-8478452
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג',ד',ה': 08:00-16:00
המחלקה לקליטת עליההגב' סופי שטרנזעייר04-8478446/66
ימי ושעות עבודה וקבלת קהל:
יום ב' 8.00–13.00, 16.00 – 18.00.
יום ד' 8.00–13.00
יום ה' 8.00–13.00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א' ,ג' , ד' , ה' -בין השעות 8.00–16.00.
יום ב' - 8.00-13.00 , 16.00-18.00
שטרנזייר סופי – מנהלת קליטה בעיר (אולפן, קבלת קהל, מרכז מידע).
קירז'נר ילנה – רכזת קליטה בעיר (תוכניות ופרוייקטים תרבותיות, פירסום).
אייזמן ילנה – רכזת  קליטה.
פנינה מורדוכייב – מגשרת חינוכית לעולי קווקז.
המחלקה לשירותים חברתייםהגב' עדנה דידי-שמש04-847890004-8478901
יום א': 08:00-12:00
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-17:30
יום ד': 08:00-12:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א',ג',ד',ה':
08:00-15:30
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח)הגב' שמש מיכל04-844321504-8456965
קבלת קהל ומענה טלפוני ינתנו במועדים הבאים:

ימים א'-ה' בשעות: 08:00-15:30
יועצת ראש העיר למעמד האישה - הגב' אורן פרידההגב' פרידה אורן04-847846404-8450483
קבלת קהל ומענה טלפוני בימי שני, בשעות: 08:00-12:00
יחידת היועץ המשפטיעו"ד חיים מלכא04-847846904-8478952
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א',ג',ד',ה: 08:30-15:30
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
לשכת מנכ"ל04-847848204-8450483
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א',ג',ד',ה: 08:00-16:00
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
לשכת ראש העיר04-847849104-8449383
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א',ג',ד',ה: 08:00-16:00
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבורעו"ד אלישע שלם04-847843704-8478960
יום ב': 09:00-12:00
יום ד': 09:00-12:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים ב',ד': 09:00-12:00
מדור גני ילדיםהגב' שולה אשר04-8478455/604-8478452
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א',ג' : 08:00-14:30
ימים ד',ה' :  13:00-14:30     
מדור היטל השבחההגב' שרה רגב04-847842404-8478944
יום ב': 08:00-12:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג',ד',ה': 08:00-13:30
יום ב': 08:00-12:00
מהו"ט מרכז לגיל הרךהגב' אתי אטיאס04-912987604-9129866
יום א': 08:00-19:00
יום ב': 08:00-14:00
יום ג':  08:00-19:00
יום ד': 08:00-14:00
יום ה': 08:00-14:00

מענה טלפוני יינתן במועדים הבאים:
ימים א' -ה': 08:00-12:00
מועצת העיר04-847849204-8449383
מוקד עירונימר יעקב דהן
סביב השעון
מחלקת איכות הסביבהמר יוסי שטייגמן04-8478445, 04-847893404-8478935
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג': 08:00-15:00
ימים: ד',ה': 13:00-15:00
מחלקת בטיחותמר דוד פרץ04-847843504-8446563
מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א'-ה: 07:30-15:00
מחלקת ביוב - מעיינות אתאמר יאיר לייפר04-8301834,  04-830185504-8454779
ימים א'-ה': 08:00-13:00
ימים ב',ד': 16:00-19:00
יום ו': 08:00-12:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א'-ד': 08:00-16:30
יום הי  -08:00-16:00
מחלקת ביטחוןמר ישראל אורנשטיין04-8478032/304-8478034
מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א', ב' ג',  ד' , ה' : 08:00-15:00
מחלקת גביההגב' רונית סגל04-847840004-8478404
יום א': 08:00-13:00
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
יום א': 13:00-15:00
יום ג': 08:00-15:00
יום ד': 13:00-15:00
מחלקת גנים ונוףמר ישראל אורנשטיין04-847844104-8478935
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג': 08:00-15:00
ימים: ד',ה': 13:00-15:00
מחלקת דרכים וניקוזמר אברהם אברהם04-847843004-8478426
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-12:00
יום ה': 08:00-12:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג': 13:00-15:00
מחלקת היטליםהגב' אורלי ויימן04-8478943 04-8478944
יום ב': 08:00-11:45
יום ד': 08:00-11:45
יום ה': 08:00-11:45

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג',ד',ה': 08:00-11:45
מחלקת חיוביםמר שמעון אמסלם04-847841304-8478947
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג': 08:00-15:00
יום ב': 08:00-12:00, 16:00-18:00
ימים: ד',ה': 08:00-13:00
מחלקת חשמל תאורה ורמזוריםמר דוד פרץ04-847843504-8446563
מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א'-ה: 07:30-15:00
מחלקת כח אדםעו"ד יובל כהן04-847846104-8478938
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א'-ה': 08:00-15:00
מחלקת מים - מעיינות אתאמר יאיר לייפר04-8301834, 04-830185504-8454779
ימים א'-ה': 08:00-13:00
ימים ב',ד': 16:00-19:00
יום ו': 08:00-12:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א'-ה': 08:00-16:30
מחלקת פיקוחמהנדס שמעון דניאל04-847894204-8478426
יום ב':   16:00-18:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג': 13:00-15:00
מחלקת פרוייקטיםהגב' איילת תורג'מן04-8478474 , 04-847893704-8478945
קבלת קהל:
ימים ב',ד',ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א'-ה': 08:00-16:00
מחלקת רישוי עסקיםמר יוסי שטייגמן04-8478934 , 04-847844504-8478935
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג': 08:00-15:00
ימים: ד',ה': 13:00-15:00
מחלקת שכרעו"ד יובל כהן04-847846304-8478938
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א',ג',ה': 09:00-13:00
(בתאריכים: 7-25 בכל חודש)
מינהל הכספיםהגב' אסתר אברהמסון04-847841004-8478953
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים א',ג',ד',ה': 08:00-15:30
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
מינהל תשתיות תכנון והנדסהשמעון דניאל - מהנדס העיר04-847843204-8478426
מהנדס העיר- לפי תאום מראש
קבלת קהל:
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג': 13:00-15:00
מתנ"ס עירונימר איציק אדרי04-845671204-8456722
סניף משרד הפניםמר בועז טל3450*
ישעות פתיחה:
ום א' :08:00-12:00
יום ב': 08:00-12:00 , 14:30-17:00
יום ג': 08:00-12:00
יום ד': 13:30-17:00
יום ה' :08:00-12:00

הלשכה ממוקמת בקניון שער הצפון בקומה העלינה
רכז נגישותמהנדסת זיוה בן חמו04-8478429
קבלת קהל בימי ב', בשעות: 16:00-18:00