איכות הסביבה

​היחידה לאיכות הסביבה הוקמה בעיריית קרית אתא בשנת 1991, והיא פועלת במגוון נושאים לשיפור הסביבה ברחבי העיר. היחידה מתעסקת בחינוך והסברה לאיכות הסביבה, אך במקביל אחראית גם על חומרים מסוכנים, תכנון סביבתי, פסולת ורישוי עסקים. כל עבודת היחידה נעשית בשיתוף פעולה מלא עם איגוד ערים לאיכות הסביבה, אזור חיפה.

 

תעשיות – באחריות המחלקה לפקח על תעשיות ובתי מלאכה, בעלי פוטנציאל לפגיעה סביבתית, במטרה למנוע מפגעים ולפעול למעבר לתעשייה נקיה.
 
חומרים מסוכנים – באחריות המחלקה לאכוף את החוק, במקרים בו מתקיימים תהליכים, או מאוחסנים חומרים, העלולים לגרום לאירועים מסוכנים. בזמן אירוע חומ"ס, יוצא נציג של היחידה ומשמש כיועץ לכוחות הביטחון וההצלה.
 
פסולת ומחזור – היחידה מעניקה ייעוץ למערך פינוי הפסולת בעיר, הפעלת תחנת המעבר לפסולת והפעלת מערך המחזור בעיר. לאחרונה, סגרה העירייה אתר פסולת בעיר וכעת היא פועלת להפוך אותו לפארק, לרווחת התושבים.
 
רישוי – חוק רישוי עסקים, על סעיפיו השונים, מהווה כלי מרכזי להתניית הפעלת עסקים ובנקיטת צעדים לשמירה על הסביבה. היחידה לאיכות הסביבה משמשת כיועץ סביבתי לוועדת הרישוי.
 
חינוך והסברה -  היחידה לאיכות הסביבה פועלת מתוך אמונה בחינוך לערכים ולשמירת הסביבה. באמצעות חינוך, ניתן להשפיע על מניעת מפגעים, לשמור על הקיים ולתרום לשיפור הנושא בעתיד. היחידה פועלת בשיתוף עם המוזיאון העירוני "בית פישר" ומנחה פרויקטים חינוכיים ומקצועיים בעיר:
 • נאמני ניקיון – תכנית חינוכית.
 • בעין בוחנת – תועלת ההגנה.
 • לגעת בעבר, לחלום את המחר
 • בדגש איכות הסביבה.
 • אימוץ גן משה וגן מולר.
 • חקר שכונת בן גוריון.
 • יום עיון "הישוב שלי".
 • גרפיקיר.
 

איך תוכלו לעזור לנו?

 • דווחו על מגוון מפגעי הסביבה.
 • הפכו ל"נאמני ניקיון" וסייעו באכיפת חוק הניקיון.
 • בקשו מחבריכם להצטרף ולפעול למען הסביבה.
 • שמשו דוגמא אישית בשמירה על איכות הסביבה.
 

צרו קשר

אגף התפעול - מנהלת שוש ארכה,  04-8478449
היחידה לאיכות הסביבה ורישוי עסקים - מנהל יוסי שטייגמן, 04-478445/123
מחלקת גינון - מנהל ישראל אורנשטיין, 04-8478447
מחלקת ניקיון ואשפה, טלפון: 04-8478441
שירות וטרינרי -  ד"ר לואיס מלר, טלפון: 04-8478435
תלונות תושבים - מזכירת האגף: 04-8478441
פיקוח עירוני: 04-8478444