רישוי עסקים

שירותי המחלקה

תפקידה של המחלקה לרישוי עסקים הוא לדאוג שכל עסק הנחשב עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 וצו רישוי עסקים התשע"ג – 2013, כעסק טעון רישוי, יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים הנלווים, עם רשיון תקף ובלא שיהווה מטרד לסביבה.
מסגרת חוק רישוי עסקים נותנת ביטוי נאות לתפקיד של טיפול ופיקוח על עסקים בתחומה של הרשות המקומית ומאפשרת שילוב ותיאום עם גורמים רלוונטיים אחרים.

 

 

טפסים רלוונטים

 

קישורים רלוונטיים

 

חוקי עזר עירוניים

 

בעלי תפקידים

מנהל המחלקה: מר יוסי שטייגמן.
מנהל מדור רישוי עסקים: מר יהודה גל.
טלפונים: 04-8478934, 04-8478445
פקס: 04-8478935
כתובת: רחוב כיכר העירייה 1, קרית אתא.
שעות קבלה: יום ב' בין השעות: 12:00– 08:00, וכמו כן בין השעות 18:00 – 16:00.
                   ימים ד',ה' בין השעות 08:00-13:00.
דואר אלקטרוני:  Ata008@inter.net.il