פיקוח עירוני

​מחלקת הפיקוח העירוני נועדה להבטיח את איכות החיים של תושבי העיר, על ידי מניעת מפגעים ומטרדים ואכיפת חוקי העזר העירוניים. עובדי הפיקוח העירוני פועלים באמצעות ניידות וקטנועי סיור, בכל שעות היום ובכל רחבי העיר.


המוקד העירוני פותר מפגעי ביוב, אוכף השלכת פסולת ברשות הרבים, פועל נגד רכבים נטושים, הוצאת סחורה לרשות הרבים, השלכת גזם שלא במועד המתאים, אוכף חניות בניגוד לחוק, הדבקת מודעות פיראטיות, צמחייה גולשת, רוכלות ועוד.

 

נוהל הדבקת מודעות על לוחות המודעות בקרית אתא:

בקרית אתא מוצבים כ – 50 לוחות מודעות ברחבי העיר, שנועדו לשירות הציבור. הדבקת המודעות מתבצעת על ידי עובדי העירייה בלבד, ובתשלום. אזרח המעוניין בפרסום מודעה, יכול לפנות עם המודעה לאגף חזות העיר, ולאחר תשלום במקום, יודבקו המודעות על לוחות המודעות ברחבי העיר.
 
הפרסום מתבצע בימים ב' וה' בלבד. התשלום הוא בעבור הדבקה ופרסום שבועי בלבד.