מחלקת הניקיון

​תחת אחריותה של מחלקת הניקיון בעיריית קרית אתא כל נושא ניקיון העיר, הכולל טיאוט ידני ומכני של רחובות העיר, כיסוח צמחייה בשבילים ובשטחים לא נגישים. טאטוא הרחובות מתבצע, בכל רחבי העיר, גם באופן ידני ובגם באמצעות מכונות הטיאוט. בצירים המרכזיים של העיר, מתבצע הטיאוט באופן יומיומי, ובצירים הצדדיים מתבצע הטיאוט 1-2 פעמים בשבוע, בהתאם לצורך.


במקביל, באחריות המחלקה לבצע הדברת עשבייה, במטרה למנוע שריפות ונזקי בעלי חיים, בעיקר מכרסמים, אך גם למנוע סתימת תעלות ושמירה על חזות נקייה ומטופחת של העיר. הדברת העשבייה ברחבי העיר, נעשית על פי עבודה שנתית קבועה, פעמיים בשבוע, לפני עונת הקיץ ובראשית החורץ. במהלך השנה מבוצעות עבודות הדברה, על פי הצורך ועל פי קריאות התושבים.

 

לצפייה בימי פינוי גזם לחץ כאן >>