בינוי נכסים ומשק

טלפון: 04-8478471/2/3

פקס: 04-8478470

כתובת: עיריית קרית אתא

מחלקת בנ"מ
רחוב כיכר העירייה 7
ת.ד: 1
קרית אתא, 28000

דואר אלקטרוני: ata012@inter.net.il

 

מחלקת בינוי, נכסים ומשק נועד לשרת את יחידות העירייה, והיא מעניקה שירות ומענה לוגיסטי לכל צרכי העירייה. תפקידי המחלקה כוללים גם ביצוע רכש מקצועי, חסכוני ואמין, ניהול האינוונטר העירוני, אחזקה שוטפת וניהול של צי הרכבים העירוני וביצוע בדיקות בטיחות רלוונטיות לכלי הרכב השונים.

בנוסף, אחראית המחלקה על מתן מענה לתשתיות, ציוד תקשורת וטלפוניה, כל זאת תוך שימוש בשיטות עבודה מקצועיות וחדשניות והתייעלות כלכלית. צוות המחלקה פועל תוך הגדרת היעדים, כימות המדדים ובקרה תמידית שוטפת.

הטמעת היעדים העירוניים לשיפור והתייעלות ארגונית, אינה מתבצעת בתהליך חד פעמי, אלא במהלכים ארוכי טווח, מתוך מטרה לשפר ולהרחיב את השירותים והפעילות הניתנים לתושבי העיר, תחת הסיסמה: "מקסימום שירות ופעילויות, במינימום עלויות".