מחלקת בטיחות

ימי קבלת קהל:


מזכירת האגף: ימים א' – ה'
בין השעות: 06:30 – 15:00


מנהל האגף: בימים א' – ה'
בין השעות: 08:00 – 13:00


טלפון: 04-8478435
פקס: 04-8446563
דואר אלקטרוני: pniyot@kiryat-ata.muni.il

 

המחלקה עוסקת בתחזוקה שוטפת לבטיחות התנועה בעיר. תחום אחריות המחלקה, כולל הצבת תמרורים, הסדרי תנועה חדשים, מעקות בטיחות, שלטי הכוונה, שלטי רחוב, ספסלים, לוחות מודעות, פחי אשפה ציבוריים, תליית שלטי פרסום, סימון כבישים, חניות וחניות נכים. על פעולות המחלקה נעשות בהתאם להחלטות ועדת תיאום התנועה.

בנוסף, אחראית המחלקה על ניהול ופיקוח הבטיחות בעיר. צוות המחלקה פועל בתיאום עם גורמי חוץ, ביניהם גף הבטיחות במשרד החינוך, המוסד לבטיחות וגהות, משרד הבריאות, כיבוי אש ועוד. צוות המחלקה מעניק גם מענה לדרישות הבטיחות והתחזוקה השוטפת והמונעת במוסדות החינוך ואף מארגן סדנאות והשתלמויות בנושאי הבטיחות בכלל.