מחלקת אחזקת דרכים

ימי קבלת קהל:


מזכירת האגף: ימים א' – ה'
בין השעות: 06:30 – 15:00


מנהל האגף: בימים א' – ה'
בין השעות: 08:00 – 13:00


טלפון: 04-8478435
פקס: 04-8446563
דואר אלקטרוני:ata034@inter.net.il

 

באחריות המחלקה מתן אישורי היתרי חפירות בעיר, עבור רשויות וגורמי חוץ, ביניהם חברת החשמל, בזק, מפעלי המים והביוב, קבלניים פרטיים ועוד.

אירועים:
המחלקה אחראית על ניהול ופיקוח על אירועים המתקיימים בעיר. צוות המחלקה מבצע משימות טכניות, על פי הנחיות לשכת מנכ"ל.